Skip to Content

Utveksling - Sykepleie Sandvika

Som sykepleierstudent har du mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Sykepleiere tar del i arbeid om global helse mot felles mål, felles forståelse og samarbeid på tvers av landegrenser. Gjennom ulike kliniske praksisperioder, i kombinasjon med kurs på ulike utdanningsinstitusjoner gir utveksling kulturkunnskap. Du får økt forståelse for globale helseutfordringer, betydningen av rettigheter og sammenhenger.  Et studieopphold i utlandet vil gi deg større forståelse og mulighet til å ta del i ulike globale utfordringer, samt gjøre deg bedre rustet til å møte sentrale utfordringer innen helsevesenet.

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 4. eller 5. semester til utenlandske høgskoler og universiteter som OsloMet har inngått utvekslingsavtale med. Du må normalt velge om du ønsker å søke utveksling i 4. eller 5. semester. Enkelte avtaler gjelder for opphold på 3 måneder, mens andre gjelder opphold på 6 måneder. Les mer om hver enkelt avtale under.

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus. Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du en oversikt over de institusjoner som HV har en avtale med innenfor sykepleieutdanningen i Sandvika.

4. semester

Australia

University of South Australia

Cuba

Universidad de Sciencias Medicas Carlos J. Finlay

Universidad de Granma

Danmark

Profesjonshøjskolen Metropol

Israel

University of Haifa

Portugal

Instituto Politecnico de Leiria

Instituto Politecnico de Viseu

Storbritannia

University of the West of Scotland

Sverige

Karolinska Institutet

Tanzania

Tanga International Conference Center

5. semester

Australia

Queensland University of Technology

Cuba

Universidad de Sciencias Medicas Carlos J. Finlay

Israel

University of Haifa

Italia

Universita degli Studi di Verona

Malta

L-universita ta'Malta

Portugal

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa 

Slovenia

College of Nursing Jesenice

Relevant informasjon

Studenter fra bachelorstudium i Sandvika som ønsker å utveksle kan måtte følge undervisning i Pilestredet i emner før eller etter utvekslingsperioden, dersom emnet eller emnene du skal ta på utveksling ikke passer med utdanningsplanen i Pilestredet. Eksempel:

Studenter som utveksler i 3 måneder i 5. semester må følge undervisning i SYBA3000 i Pilestredet før avreise. Studieadministrasjonen sørger for at du blir meldt opp i rett emne og studiegruppe.

Les også:

Praksis i land i Sør

Alle studenter som reiser på praksis i land i sør må delta på obligatorisk feltforberedende kurs før avreise. Les mer her.

Kontaktinformasjon

Administrative spørsmål: Benytt kontaktskjema

Faglige spørsmål: Kontakt vitenskapelig internasjonal koordinator Kari Ottvik Jensen