Skip to Content

Utveksling - Sykepleie Pilestredet

Som sykepleierstudent har du mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 4. eller 5. semester til utenlandske høgskoler og universiteter som OsloMet har inngått utvekslingsavtale med. Du må normalt velge om du ønsker å søke utveksling i 4. eller 5. semester. Enkelte avtaler gjelder for opphold på 3 måneder, mens andre gjelder opphold på 6 måneder. Les mer om hver enkelt avtale under.

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus. Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du en oversikt over de institusjoner som HV har en avtale med innenfor sykepleieutdanningen i Pilestredet.

4. semester

Praksis i land i Sør

Alle studenter som reiser på praksis i land i sør må delta på obligatorisk feltforberedende kurs før avreise. Les mer her.

Kontaktinformasjon

Administrative spørsmål: Benytt kontaktskjema

Faglige spørsmål: Kontakt vitenskapelig internasjonal koordinator Kari Ottvik Jensen