Skip to Content

Utveksling - Sykepleie Kjeller

Sykepleiere tar del i arbeid om global helse mot felles mål, felles forståelse og samarbeid på tvers av landegrenser.
Som sykepleierstudent har du mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 2. og 3. studieår ved utenlandske læresteder og partnere som OsloMet har inngått utvekslingsavtale med. 

I 2. studieår er det mulig å reise ut og ta et helt semester ved våre samarbeidspartnere i Danmark eller Sverige (4. semester).

I 3. studieår er det mulig å reise ut og ta praks ,enten høst (2 måneder) eller vår (2 eller 3 måneder), ved en av våre samarbeidspartnere.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du en oversikt over de institusjoner HV har en avtale med innenfor sykepleierutdanningen Kjeller:

4. semester

SPH2410 Psykiatri eller SPH2800 Folkehelse

Danmark

Københavns Professionshøjskole 

Sverige

Högskolan i Jönköping

Karolinska Institutet

5. semester

SPH3220 Kommunehelsetjeneste

Belgia

University College Ghent 

Hellas

The Annousakeio Therapeutic Center

Storbritannia

University of the West of Scotland

6. semester

SPHPRA321 evt. i kombinasjon med SPH3920 Bacheloroppgaveskriving

Belgia

University College Ghent 

Danmark

Professionshøjskolen Metropol

Ghana

Tema General Hospital

Storbritannia

University of the West of Scotland

Sverige

Högskolan i Jönköping

Karolinska Institutet

Sør-Afrika

Happy Home Center for Children with Disabilities, Mthatha

Tanzania

Tanga International Competence Centre

 

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator Camilla Hansen

Administrativ internasjonal koordinator på epost international-hv@oslomet.no

 

Sykepleiere tar del i arbeid om global helse mot felles mål, felles forståelse og samarbeid på tvers av landegrenser. Gjennom ulike kliniske praksisperioder, i kombinasjon med kurs på ulike utdanningsinstitusjoner gir utveksling kulturkunnskap. Du får økt forståelse for globale helseutfordringer, betydningen av rettigheter og sammenhenger.  Fordypning gjør deg rustet til å møte sentrale utfordringer innen helsevesenet. Verden er blitt mindre, bruk av teknologi skaper nye måter for kommunikasjon og innovasjon, samtidig blir vi nødvendigvis ikke likere, vi står stadig overfor nye møter i en tid da flere og flere migrerer på grunn av fattigdom, krig og kompliserte levevilkår. Et studieopphold i utlandet vil gi deg større forståelse og mulighet til å ta del i ulike globale utfordringer.

 

Praksis i land i Sør

Feltforberedende kurs