Skip to Content

Utveksling - Samfunnsernæring

Som student ved bachelorprogrammet i samfunnsernæring har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise på utveksling  i hele 5. semester av bachelorgraden i Samfunnsernæring for å ta emner ved en av OsloMets partnerinstitusjoner. Du er selv ansvarlig for å finne relevante emner ved parterinstitusjonen.  Internasjonal koordinator på din institutt kan hjelpe med veiledning i forhold til emnevalg.

Du kan også ta praksis i utlandet i 6.semester, gjør feltarbeid i utlandet knyttet til bacheloroppgave eller kombinere praksis i utlandet med oppgaveskriving. 

Hvor kan jeg reise?

Her finner du en oversikt over de institusjoner HV har avtale med innenfor Samfunnsernæring. Dette gjelder først og fremst utveksling i 5. semester.

Australia

Griffith University (Brisbane/Gold Coast)

Macquarie University (Sydney)

Queensland University of Technology (Brisbane)

University of South Australia (Adelaide)

Belgia

Ghent University

Canada

University of Alberta (Alberta)

Wilfrid Laurier University (Waterloo, Ontario)

Danmark

Københavns Professionshøjskole 

University College Sjælland

Finland

University of Eastern Finland

Mexico

Universidad de Monterrey (spansk)

Nederland

Wageningen University

Hogeschool van Amsterdam

New Zealand

University of Otago

Portugal

University of Porto

Spania

Universidad del País Vasco

Storbritannia

University of Hertfordshire

Sør Afrika

University of Cape Town

Nelson Mandela Metropolitan University (Port Elizabeth)

University of Western Cape (Cape Town)

Tyskland

Justus Liebig University Giessen 

USA

Hawaii Pacific University

Ball State University (Indiana)

 

 

Du kan også velge blant andre utvekslingsavtaler som OsloMet har inngått, og oversikt over disse finnes her.

Relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Studieleder Asgeir Brevik

Kontakt administrativ internasjonal koordinator på international-hv@oslomet.no