Skip to Content

Utveksling - Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic

OsloMet har etablert samarbeid med universiteter og høgskoler i og utenfor Europa, og er medlemmer av ulike faglige nettverk. Studenter kan søke om å ta deler av utdanningen i utlandet. 

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Utveksling må skje ved institusjoner OsloMet samarbeider med.

I 4. semester kan studenter søke om utveksling i PARAPRA1, hele perioden. I 6. semester er det muligheter for utveksling i forbindelse med deler av perioden for PARAPRA3.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du oversikt over de institusjoner HV har avtale med innenfor Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic.

4.semester

Polen

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej (University of Bielsko-Biala)

England

University of Hertfordshire

6. semester

Finland

Arcada, Nylands svenska yrkeshögskola

Sverige

Högskolan i Borås

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator paramedic Trine Staff

Administrativ internasjonal koordinator international-hv@oslomet.no