Skip to Content

Utveksling - Bachelor i ortopediingeniørfag

Som student ved Bachelor i Ortopediingeniørfag har du muligheten for å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 3.studieår, Bacheloroppgaven. Oppholdet må være på minimum 12 uker, og studiene må være en del av de utenlandske lærestedene HV har inngått samarbeidsavtale med.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du oversikt over de institusjoner HV har avtale med innenfor Ortopediingeniørutdanningen.

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator Sadeeq Ali

Administrativ internasjonal koordinator: international-hv@oslomet.no

Praksis i land i Sør

Feltforberedende kurs