Skip to Content

Utveksling - Medier og kommunikasjon

Bruk din mulighet som student ved Bachelorstudium i medier og kommunikasjon til å dra på utveksling. Et semester ved en av våre partnerinstitusjoner vil utfordre deg både faglig og personlig. Det gir deg erfaringer og opplevelser som du aldri glemmer og som kommer til god nytte senere i livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan være ute ett semester på studieopphold og/eller ett semester på praksisopphold

  • 4 semester - studier
  • 5. semester - studier
  • 6. semester - praksis og bacheloroppgave. Du må selv finne praksisplass, men vi sier fra om det er utlysninger. 

UTLYSNINGER av praksis våren 2019 med mulighet for Erasmusstipend på 510 € pr måned.

  • Osloregionens europakontor i Brussel. Ansvar for informasjons- og kommunikasjonsarbeid og tilrettelegging for besøk og arrangementer.  Utlysning Søknadsfrist 21. oktober.
  • Istanbul Bilgi University, Tyrkia. Ansvar for web og sosiale medier ved internasjonalt kontor.  Utlysning Søknadsfrist snarest!
  • Du kan også finne deg en annen praksisplass i utlandet på egen hånd. Gi beskjed til Bjørg Halvorsen på bjorgha@hioa.no  Pass på at du får tid til å skrive BA-oppgave når du avtaler arbeidstid!

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, bl.a. Erasmus+. Du kan i tillegg søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering. 

Hvor kan jeg dra?

Du bør tenke deg godt om når du bestemmer deg for hvor du har lyst til å dra. Ta hensyn både til faglige og personlige preferanser. Ta også hensyn til dine språklige og faglige forutsetninger og til din økonomi.

Argentina

Australia

Belgia

Brasil

Canada

Chile

Colombia

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Irland

Kina

Latvia

Mexico

Nederland

Polen

Portugal

Spania

Storbritannia

Sverige

 

Sør-Afrika  

Tyrkia

Tyskland

USA

Østerrike