Skip to Content

Utveksling - Masterstudium i journalistikk

Bruk din mulighet som student ved Masterstudium i journalistikk til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

Utdanningen har lagt til rette for at du kan studere et semester ved en av våre partnerinstitusjoner. Et semester ved en av våre partnerinstitusjoner vil utfordre deg både faglig og personlig og gi deg mulighet til å få et annet perspektiv på journalistikken enn det du får hjemme. Emnene du tar er forhåndsgodkjent og du blir dermed ikke forsinket i studieprogresjonen. Emnene bør være relevante for problemstillinger i Masteroppgaven.

Når?

Det er lagt til rette for utveksling av emner i andre semester. I forbindelse med arbeidet med Masteroppgaven kan imidlertid også tredje eller fjerde semester være aktuelle for å gjøre feltarbeid. Studenter som tar masterstudiet på deltid, kan dra på utveksling fra og med andre semester.

Hvor?

Erasmus+ avtaler

Erasmus+ er et stipendprogram som gir deg stipend i tillegg til Lånekassens lån og stipend. Du betaler ingen skolepenger hvis du utveksles på en Erasmus+ avtale.

University of Tartu, Estland – 2 plasser

Masterstudiet i journalistikk ved University of Tartu undervises på estisk, men det er mulig å velge relevante enkeltemner fra andre masterstudier undervist på engelsk.  Emner herfra kan brukes om det er relevant for masteroppgaven.

University of Tampere, Finland

En engelsk master i Media Management

Aristotle University of Thessaloniki, Hellas – 2 plasser

Masterstudiet her, Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism undervises på engelsk og har tre retninger; European Journalism, Risk Communication & Crisis Journalism og Digital Media, Culture & Communication.

University of Latvia (Riga), Latvia – 1 plass

Masterprogram i Journalistikk er på latvisk, men det er mulig å  velge relevante emner fra andre mastergrader undervist på engelsk. Emner herfra kan brukes om det er relevant for masteroppgaven

Vytautas Magnus University (Kaunas), Litauen - 2 plasser

Masterstudiet, Master in Journalism and Media Industries, undervises på engelsk

Hochschule Ansbach, Tyskland – 2 plasser

Tyskspråklig masterprogram  Multimediale Information und Kommunikation

Hochschule Darmstadt, Tyskland – 2 plasser

Master på tysk i Medienentwicklung og på engelsk i Leadership in the Creative Industries. Flere enkeltemner på engelsk. Mulig å finne 30 studiepoeng.

HAW-Hamburg, Tyskland- 2 plasser

Master på tysk i Digitale Kommunikation

Johannes Gutenberg University Mainz,  Tyskland - 2 plasser 

Tyskspråklige MA-program, men enkeltemner på engelsk 

Fachhochshule Wien der WKW, Østerrike – 2 plasser

Master på tysk Journalismus und neue Medien

 

OsloMet-avtaler

Disse avtalene er ikke laget spesielt for journalistutdanningen, men kan i utgangspunktet benyttes av alle studenter ved OsloMet om de er relevante for studieprogrammet.  Under finner du noen institusjoner og masterprogram det kan være aktuelt å ta emner fra.

Australia

Macquarie University, Sydney

Master of Future Journalism

Canada

Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario

Master in Communication Studies

Kina

Communication University of China, Beijing

MA-program på engelsk

USA

Hawaii Pacific University, Honolulu

MA in Communication

Andre avtaler

Institutt for journalistikk og mediefag deltar i flere prosjekter som innebærer utdannings- og forskningssamarbeid med institusjoner fra land i Sør. Det er mulig både å møte studenter fra disse samarbeidsinstitusjonene i emner undervist på engelsk ved OsloMet og det er også mulig å dra på feltarbeid  i forbindelse med Masteroppgaven og få veiledning ved institusjonene.

Les mer om aktuelle prosjekter  på Department of Journalism and Media Studies: International Centre (JMIC)