Skip to Content

Utveksling - Læring i komplekse systemer

Som student ved Institutt for atferdsvitenskap har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Når det gjelder Masterprogrammet i læring i komplekse systemer, så er utdanningsprogrammets struktur og oppbygning i emner tilrettelagt for studentutveksling fortrinnsvis i 3. semester teoretiske emner og 4. semester masteroppgaven. 

Du må selv ta ansvar for å finne emner ved partnerinstitusjonene som tilsvarer de emnene du skulle tatt hjemme, og disse må forhåndsgodkjennes. Internasjonal koordinator ved din institutt kan hjelpe med veiledning i forhold til å finne emner. Utveksling i masteroppgaven skal også avklares ved veileder/studieleder på OsloMet i forkant av utveksling. 

Skjema for forhåndsgodkjenning Learning agreement
 

Hvor kan jeg reise?

USA

Det er flere ABAI akkrediterte institusjoner i USA som kan være aktuelle. Ta kontakt med studieleder for mer informasjon om disse, og mulighetene for utveksling. 

Instituttet har inngått avtale med ABAI akkriditerte institusjoner i USA spesifikt med: 

University of Reno Nevada

University of North Texas
 

New Zealand

University of Otago (fakultetsavtale)

 

Andre muligheter

Med godkjenning fra studieleder kan du også velge blant andre utvekslingsavtaler som OsloMet har inngått med godkjenning fra studieleder: 

https://student.oslomet.no/en/utvekslingsavtaler 

 

Hvis du ønsker å ta delstudier ved et lærested i utlandet så gjør du følgende:

  • Ta kontakt med internasjonal kooridnator for å avtale en veiledningstime
  • Fyll ut et skjema for forhåndsgodkjenning med de fagene du ønsker å ta og send det til studieleder Ingunn Sandaker og internasjonal koordinator på epost
  • Legg ved emnebeskrivelser, særlig beskrivelse av læringsutbytte og antall studiepoeng/credits, og pensumlister. Du må selv finne denne informasjonen på institusjonens hjemmeside.

 

Relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator læringspsykologi Ingunn Sandaker

Administrativ internasjonal koordinator international-hv@oslomet.no