Skip to Content

Utveksling - Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bruk din mulighet som student ved Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

Utdanningen har lagt til rette for at du kan studere et semester ved en av våre partnerinstitusjoner. Et semester ved en av våre partnerinstitusjoner vil utfordre deg både faglig og personlig og gi deg mulighet til å få et annet perspektiv på faget enn det du får hjemme. Emnene du tar er forhåndsgodkjent og du blir dermed ikke forsinket i studieprogresjonen.

Når?

Det er lagt til rette for utveksling av emner i andre semester. I forbindelse med arbeidet med Masteroppgaven kan imidlertid også tredje eller fjerde semester være aktuelle.

Hvor?

Du bør tenke deg godt om når du bestemmer deg for hvor du har lyst til å dra og ta hensyn både til faglige og personlige preferanser.

Ta gjerne kontakt med administrativ internasjonal koordinator Bjørg Halvorsen via kontaktskjema for studenter

Vi har noen faste avtaler, men kan også prøve å få i stand avtaler basert på dine interesser om du selv viser initiativ og gjør litt research.

Erasmus+ er et stipendprogram som gir deg stipend i tillegg til Lånekassens lån og stipend. Du betaler ingen skolepenger hvis du utveksles på en Erasmus+ avtale.

Erasmus+avtaler

Utdanningen vil arbeide med å utvide antall avtaler med undervisningsspråk på engelsk.