Skip to Content

VIA University College

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5./7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til VIA

Beliggenhet

VIA er spredt over flere områder på Jylland i Danmark, men hovedcampuset ligger i Aarhus.  

Antall studenter

18 500

Undervisningsspråk

Dansk og engelsk.

Språkkrav

Det er ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål dersom du kun skal ta emner på dansk. 

Dersom du vil ta emner på engelsk, krever det at du tar en gratis, online språktest med krav til et visst resultat. Får du et resultat under kravet, kan du få tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine.

Hva kan jeg studere?

Barnehagelærerstudenter kan ta emner innen «pædagogutdannelsen», som er Danmarks barnehagelærerutdanning. VIA har også flere populære, internasjonale studietilbud på 30 studiepoeng som er veldig relevante for barnehagelærerstudenter.

Les mer om studietilbudene: "Head - heart - Hands", "Social entrepreneurship - innovation that moves you", "Creative learning and Animation" og "Early Childhood Education and preschool teaching in Denmark" på VIAs nettsider under.
Oversikt over alle engelskspråklige tilbud for utvekslingsstudenter ved VIA. 

Grunnskolelærerstudenter kan ta fag fra «lærerudannelsen», 3 moduler á 10 studiepoeng per semester.
VIA tilbyr også "International class in Teacher Education" som kan innpasses som skolerelevante emner. 

 

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester.

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Det er 4 gratisplasser tilgjengelig gjennom Erasmus+. Drar du på utveksling hit, får du Erasmus+-stipend. 

Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter.

Les mer om kostnader og finansiering.

Semestre

Første semester: August - desember

Andre semester: Februar - juni

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger. Avhengig av hvilken campus du skal studere ved, vil det variere hvor du kan søke studentbolig. Her finner du mer informasjon om mulighet for studentbolig.

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet

VIA University College er Danmarks største profesjonshøgskole og har et bredt utdanningstilbud innen lærerutdanning og pedagogikk.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav.