Skip to Content

Univerzita Hradec Králové

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester..

Hjemmeside 

Nettsiden til Univerzita Hradec Králové (UHK)

Nettside for utvekslingsstudenter ved UHK

Beliggenhet

Hradec Králové, Tsjekkia.

Undervisningsspråk 

I hovedsak engelsk og tsjekkisk, men de har også visse kurs på tysk og fransk.

Antall studenter 

Ca 7300

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering

Studiepoeng  

30 ECTS studiepoeng per semester

Semestre 

Første semester/ Winter term: september-desember

Andre semester/Summer term: februar-mai

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Universitetet har et eget «Institute for Primary and Pre-Primary Education» som tilbyr en rekke relevante kurs til barnehagelærerstudenter. Universitetet har også et stort lærerutdanningsfakultet som tilbyr en rekke kurs på engelsk for lærerstudenter.

Kurstilbud på engelsk ved Fakultet for lærerutdanning

Annet

Byen Hradec Králové ligger i området som kalles Böhmen, der elvene Elbe og Orlice møtes. I nærheten ligger også fjellområdet Krkonoše (Great mountains). Innbyggertallet er ca 100 000 og byen ansees som en universitetsby med en rekke tilbud. UHK ble opprettet i 1959. 

Universitetet hjelper utvekslingsstudenter med å finne bolig. Man bor typisk 2 eller 3 studenter sammen i en leilighet der man deler kjøkken og bad. Les mer om boligtilbudet ved UHK

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav