Skip to Content

Helsinki yliopisto / Helsinki University

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside  

Hjemmesiden til Helsinki yliopisto
Nettside med informasjon for utvekslingsstudenter

Beliggenhet 

Helsinki, Finland

Antall studenter 

Ca. 35.000

Undervisningsspråk   

Universitetet er tospråklig, svensk og finsk, men de fleste av kursene går på finsk. De har også kurs på engelsk.

Språkkrav 

Krever at du tar en gratis, online språktest. Får du et resultat under B2, kan du få tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere? 

Department of Teacher Education har både lærer- og barnehagelærerutdanning

Studietilbud på engelsk innen barnehagelærerutdanning, faglærer, spesialpedagogikk. Universitetet har også lærerutdanninger som undervises på svensk (barnehage og skole).
Pedagogisk fakultet har utviklet en egen brosjyre som presenterer hele fagporteføljen.

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Det er 2-4 gratisplasser tilgjengelig gjennom Erasmus+. Drar du på utveksling hit får du Erasmus+-stipend. Merk at du må betale en avgift på 2-300 euro for studentkort og transportkort. Vær også forberedt på at det kan komme andre utgifter.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre 

Universitetssemesteret består av fire perioder, to perioder med undervisning og to korte perioder mellom disse der studentene har selvstudietid.

Høstsemesteret: slutten av august - desember

Vårsemesteret: januar - mai

Bolig

Det er ikke egne studenthybler i tilknytning til universitetet, men det finnes en rekke boligtjenester for internasjonale studenter.

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du også forsøke å kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet 

Finland er spesielt kjent for sin høye kvalitet på lærere og lærerutdanning. Universitetet har en lang historie og går helt tilbake til 1640. Det er det største universitetet i Finland. Universitetet er meget anerkjent og i 2015 ble det rangert på 76. plass i The Times Higher Education World University Ranking.

Universitetet består av 11 fakultetet og 4 campus rundt omkring i Helsinki. Faculty of Educational Sciences ligger på “the city centre campus”. 

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav