Skip to Content

Malmö Högskola

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Malmö Högskola

Beliggenhet

Malmø, Sverige

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk

Antall studenter

25 000 studenter

Hvor mye koster det?

4 gratisplasser

Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering.

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester

Semestre

Første semester: august-medio januar
Andre semester: medio januar-juni

Merk at du kan ha eksamensinnleveringer i januar. Dette kan i enkelte tilfeller la seg kombinere med å følge den vanlige undervisningen på utdanningen her på LUI, avhengig av fag.

Språkkrav

Dersom du tar kurs på engelsk: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Du kan også velge å ta kurs på svensk.

Hva kan jeg studere?

Emner ved Malmö Högskola.   

Annet

Malmö Högskola er Sveriges største høgskole og ble etablert i 1998. det er en mangfoldig utdanningsinstitusjon som profilerer seg gjennom tverrfaglighet og et nært samarbeid med Malmö by og omegn.

Malmö Högskola kan ikke garantere bolig for internasjonale studenter,men dte er mulig å søke. Grunnet stort press på studentboliger må du sannsynligvis finne en bolig i Malmø på egenhånd.

Les mer om bolig ved Malmö Högskola 

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker.