Skip to Content

University College Odisee

Grunnskolelærerstudenter i 8. semester kan søke om å reise hit.

Hjemmeside 

Hjemmesiden til Odisee

Oversikt over engelskspråklige programmer

Beliggenhet

Høgskolen har campus i flere byer i Belgia: Brussel, Ghent , Aalst og Sint-Niklaas

Undervisningsspråk

Engelsk og flamsk

Antall studenter

10 500

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser.

Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

30 ECTS/studiepoeng per semester

Semestre

Første semester: September–januar

Andre semester: Februar–juni

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Odisee har utviklet egne program for internasjonale lærerstudenter. «Empowering education in a European context» og «Educational research on natural sciences». Begge er på 30 ECTS og går i vårsemesteret. Dette kan innpasses som skolerelevante emner i 4-årig grunnskolelærerutdanning.

Annet

Odisee er et resultat av en sammenslåing mellom to de to flamske universitetene Hogeschool‑Universiteit Brussel (HUB) and Katholieke Hogeschool Sint‑Lieven (KAHO).

Høgskolen har campus i flere byer i Belgia. De har ikke egne studentboliger, men har en egen søkemotor for studenter som leter etter bolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav