Skip to Content

Universiteter og høgskoler i Tyskland - samleside

OsloMet har mange innreisende tyske studenter, og det gjør at vi også har mange studiesteder man kan reise til som utvekslingsstudent. Avtalene nedenfor kan benyttes av grunnskolelærerstudenter i 7. eller 8 semester, eventuelt bare i 8 semester. De fleste studietilbudene som er aktuelle krever at man et godt nivå i tysk.

Studiesteder med direkte lenker til hjemmesidene  

Studiesteder som du kan lese mer om på våre sider:

Generell informasjon om tyske universitet og høgskoler:

Undervisningsspråk 

Tysk, utvalgte kurs på engelsk

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser.
Som student på en Erasmus+-avtale skal du ikke betale semesteravgift eller skolepenger til partnerinstitusjonen, men betale semesteravgift ved OsloMet.

Studiepoeng

30 ECTS/studiepoeng per semester

Semestre 

Første semester: Oktober- Mars
Andre semester: April – juni

Språkkrav

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Se nettsidene til det enkelte universitet

Annet

Alle universitetene tilbyr studentbolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker     Det tas forbehold om endringer i satser og krav