Skip to Content

Universiteter i Europa- samleside for flere steder

OsloMet har mange innreisende studenter, og det gjør at vi også har mange studiesteder man kan reise til som utvekslingsstudent. Studiestedene nedenfor kan alle benyttes av grunnskolelærerstudenter i 7. og/eller 8 semester.

Kunnskap om det lokale språket vil være påkrevd for å finne passende faglig innhold!


Undervisningsspråk

Lokalt språk, utvalgte kurs på engelsk.

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser.
Som student på en Erasmus+-avtale skal du ikke betale semesteravgift eller skolepenger til partnerinstitusjonen, men betale semesteravgift ved OsloMet.

Studiepoeng  

30 ECTS/studiepoeng per semester

Semestre 

Første semester: september – desember (januar)
Andre semester: januar – juni  

Språkkrav

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Se nettsidene til det enkelte universitet

Annet

De fleste universiteter tilbyr studentbolig, eventuelt veiledende sider om hvordan finne bolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker     Det tas forbehold om endringer i satser og krav