Skip to Content

Bremen University

Yrkesfaglærerstudenter, grunnskolelærerstudenter i 7. og/eller 8 semester og barnehagelærerutdanningen i fordypningssemesteret, både heltid og deltid kan søke om å reise hit.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Bremen University

Beliggenhet

Bremen, Tyskland

Undervisningsspråk

Engelsk og tysk

Antall studenter

20 000

Hvor mye koster det?

Fire gratisplasser.

Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering

Studiepoeng  

30 ECTS per semester

Semestre

Vintersemester: 1. oktober–31. mars

Sommersemester: 1. april–30. september

Viktige datoer og informasjon for utvekslingsstudenter til Uni Bremen

Språkkrav

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Kursoversikt Bremen University

Annet

Universitetet i Bremen er et av Tysklands elleve beste universiteter og ca. 23.000 har universtitetet som studiested og arbeidsplass. Campus ligger ca. 5 km. fra sentrum av Bremen. Det er gåavstand til de ulike byggene på campus og man finner butikker og andre fasiliteter i Campus Park som er områdets grønne lunge. Uni Bremen er Nord-Tysklands senter for vitenskap og er kjent for sin sterke posisjon innen vitenskapelige og ingeniørfaglige disipliner, men også innen humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.

Ta kontakt med internasjonalt kontor ved Universitetet i Bremen for mer informasjon.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav