Skip to Content

Stockholm University

Avtalen kan benyttes av Tolkeutdanningen ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning.

Hjemmeside

http://www.su.se/english/

De har også en egen side med praktisk informasjon for Erasmus-studenter.

Beliggenhet

Stockholm, Sverige

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk

Antall studenter

70,000 studenter

Hvor mye koster det?

2 gratisplasser.
Som student på en Erasmus+-avtale skal du ikke betale semesteravgift eller skolepenger til partnerinstitusjonen, men betale semesteravgift ved HiOA.

Studiepoeng

30 ECTS/studiepoeng per semester

Høstsemester: August til midten av januar

Vårsemesteret: januar til begynnelsen av juni

Språkkrav

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Universitetet tilbyr utdanning innen tolking og oversettelse.

Annet

Stockholms universitet har en lang og stolt historie. Det ble etablert allerede i 1878. På «Times Higher Education World University Rankings» ble Stockholms universitet i 2014 rangert som det 98. beste universitetet i verden. Hoveddelen av universitetscampuset ligger i bydelen Frescati, som strekker seg fra den botaniske hagen til Sveaplan. Dette er en område preget av natur, arkitektur og kunst.

Universitetet hjelper Erasmus-studentene med studentbolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker Det tas forbehold om endringer i satser og krav