Skip to Content

Pädagogische Hochschule Zürich

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH)

Beliggenhet

Zurich, Sveits

Antall studenter

3300 studenter, samt mer en 12 000 vidererutdanningsstudenter.

Undervisningsspråk

Engelsk og tysk

Språkkrav

Da dette ikke er en Erasmus+ avtale (Sveits er ikke med i EU), stiller PHZH ingen spesifikke krav til engelsknivå. Dersom du ønsker å ta kurs på tysk, forventes det at du kan tysk relativt godt. De skriver: "A good command of German is recommended for successful completion of the modules taught in German at the PH Zurich". Du kan diskutere om ditt språknivå er godt nok med din internasjonale koordinator.

Hva kan jeg studere?

Oversikt over kurs med undervisning på engelsk

Studiepoeng  

30 ECTS studiepoeng per semester

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Det er 2-4 gratisplasser.

Du får ikke Eramsus+-stipend når du studerer ved PHZH da Sveits ikke er med i EU. Du får imidlertid studiestøtte fra "Swiss-European Mobility Program". Dette er en engangssum i begynnelsen av semesteret og et månedlig stipendbeløp mens du er borte. Les mer om satsene og flere detaljer om Swiss-European Mobilty Program.

Semestre

Første semester: august/september-desember.
Andre semester: februar-juni

Akademisk kalender for PHZH

Bolig

PHZH hjelper til med å finne studentbolig og de tilbyr også  et intensivt tyskkurs i begynnelsen av september.

Annet

Zürich University of Teacher Education er en av de største lærerutdanningene i Sveits. Studiestedet ligger sentralt plassert i Zürich som er Sveits' største by med ca 400.000 innbyggere, og ca 50.000 studenter. Byen har et rikt kulturliv og flotte naturomgivelser.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav