Skip to Content

Högskolan i Jönköping

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside 

Hjemmesiden til Högskolan i Jönköping

Informasjon for utvekslingsstudenter ved Högskolan i Jönkjöping

Beliggenhet

Jönköping, Sverige

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk. Som norsk utvekslingsstudent kan du ta emner på både svensk og engelsk.

Antall studenter

Ca 10 000 studenter

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester

Semestre

Første semester: august/september-januar

Andre semester: januar-juni

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

School of education and communication har de en rekke kurs på engelsk som kan være relevante for LUIs studenter. 

Annet

Jønkøping er en middels stor by med ca 130 000 innbyggere. Den ligger midt mellom Gøteborg og Stockholm i et område som preges av innovasjon. Universitetet har en internasjonal profil og 1500 av universitetets 10 000 studenter er internasjonale studenter med mer enn 60 nasjonaliteter.

Alle internasjonale studenter garanteres studentbolig så lenge de søker på korrekt måte. Les mer om bolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav