Skip to Content

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Grunnskolelærerstudenter i 7. semester, barnehagelærerutdanningen i 5.semester, både heltid og deltid, og faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag i 4. semester, kan søke om å dra hit.

Hjemmeside  

Hjemmesiden til HAN

Nettside med praktisk informasjon for utvekslingsstudenter

Beliggenhet

Ett campus i Nijmegen og ett i Arnhem i Nederland

Undervisningsspråk 

Engelsk (utvalgte kurs)

Antall studenter 

30 000

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til OsloMet.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering

Studiepoeng 

30 ECTS studiepoeng per semester

Semestre

Første semester: september – januar
Andre semester: februar til starten av juli

Merk at det er eksamensavvikling for høstsemesteret i januar, tilpasninger må gjøres i samarbeid med internasjonal koordinator.

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

 FKI kan velge

  • Sports and Nutrition
  • Sports and Tourism Event Management

Kurs som kan vurderes for barnehage- og grunnskolelærerutdanning (skolerelevant):

  • Creativity and Art at Work
  • Education in an International Perspective

Kurs på engelsk som som tilbys til utvekslingsstudenter

Annet

HAN University of Applied Sciences er Nederlands femte største utdanningsinstitusjon, med et campus i byen Nijmegen og et i Arnhem. Campus Nijmegen er mest relevant for LUI-studenter, der finner du Faculty of Education og Faculty of Health and Social Studies. Det er gode fasiliteter, og de har lang erfaring med å ta imot internasjonale studenter. Utvekslingsstudenter får tilbud om studentbolig.  Les mer om bolig ved HAN

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav