Skip to Content

Canterbury Christ Church University

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid og ABLU, kan søke om å dra hit i 5/7. semester. Studenter på yrkesfaglærerutdanningen kan også søke om å reise på utveksling hit.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Canterbury Christ Church University

Beliggenhet

CCCUs campuser er spredt over flere byer og tettsteder i Kent, Storbritannia.

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

20 000

Hva koster det?

En gratisplass.

Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

60 CCCU credits tilsvarer 30 studiepoeng.

Semestre

Første semester (term 1): Medio september til januar. Januar er i hovedsak eksamensperiode.

Andre semester (term 2): Fra januar til mai. Mai er i hovedsak eksamensperiode.

Sjekk CCCUs Academic calendar

Språkkrav

Engelskkunnskaper tilsvarende nivå B1 i CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

Hva kan jeg studere?

Som utvekslingsstudent gjennom Erasmus +, kan du kun velge emner fra kurskatalogen til Faculty of Education. For grunnskolelærerstudenter vil kurs/emner fra denne katalogen godkjennes som skolerelevante emner og ikke som undervisningsfag.

Les mer om andre tilbud  og relevant informasjon for Erasmus-studenter.

Annet

Canterbury Christ Church University ble etablert 1962 og var den første lærerutdanningen etablert av The Church of England. Fakultet LUI har i de siste årene hatt mye samarbeid med CCCU.

Universitetet er i dag inndelt i fire fakultet; Faculty of Arts and Humanities, Faculty of Education, Faculty of Health and Wellbeing, Faculty of Social and Applied Sciences.

Ved Faculty of Education finnes det en egen School of Childhood and Education Sciences relevant for LUI-studenter.

Som utvekslingsstudent ved CCCU kan du søke om studentbolig ved alle campuser. Du finner en god oversikt over dine alternativer på CCCUs nettsider for internasjonale studenter.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav