Lånekassen | Finansiering | Utveksling - Student

Lånekassen

Lånekassen

Reiser du på utveksling, har du rett til støtte fra Lånekassen.

Til opphold som varer mer enn fire uker kan du søke om:

  • Basisstøtte
  • Skolepengestøtte
  • Reisestøtte

Les mer på Lånekassens nettsider.

Språkkurs med støtte fra Lånekassen

  • Dersom du skal studere ved en institusjon som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få stipend til et forberedende språkkurs.
  • Språkkurset må være på minst fire uker med minimum 15 undervisningstimer per uke. Kurset må tas i forkant av studiet. Les mer om språkmuligheter.

Du finner mer informasjon på Lånekassens nettside om språkstipend.

Når kan jeg søke?

Du kan først søke lån og stipend hos Lånekassen når OsloMet har forhåndsgodkjent deg som utvekslingsstudent. OsloMet benytter FS (Felles Studentsystem) til dette og Lånekassen vil hente ut den nødvendige dokumentasjonen fra FS.

  • Dersom du skal på utveksling i vårsemesteret, kan du søke lån og stipend tidligst 1. desember.
  • Skal du på utveksling i høstsemesteret, kan du søke lån og stipend tidligst 1. juni.

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker støtte hos Lånekassen.

Kontaktpunkter utveksling

Contact point for exchange at HV

Contact point for exchange at LUI

Contact point for exchange at TKD

Contact point for exchange at SAM