Skip to Content

Utveksling - Idrett, friluftsliv og helse og Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

På Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan man reise ut på opphold fra fire uker inntil et semester.

Det vil bli gitt informasjon i klassen i forbindelse med studiestart om de ulike mulighetene.  

Finansering

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold, spesielt ved lengre opphold. Du kan søke om vanlig lån og stipend hos Lånekassen, og det finnes mange stipendordninger, blant annet Erasmus + og Nordplus. Les mer om finansiering

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

 • 4. semester: Du kan reise på utvekslingsopphold på et annet universitet et helt semester i 2. studieår. 
  Du tar da eksamen på gjesteuniversitetet som godkjennes som 30 studiepoeng inn i graden.
  Praksisopplæring dette semesteret gjennomføres som regel ved OsloMet, før avreise eller etter retur.  
 • 6. semester: Du kan reise på praksisopphold i fire uker i 3. studieår, 6. semester.

  Perioden sammenfaller med ordinær praksis i 6. semester ved OsloMet. Det er ikke mulig å finne eget praksissted.
  Det forventes at du er i stand til å undervise på engelsk.

Hvor kan jeg dra?

Studieopphold i 4. semester

Fagmiljøet har forhåndsgodkjent følgende studiesteder som har relevante studietilbud i 4.semester:

Ved Berkeley er det skolepenger på ca 10.000 dollar for et semester. Lånekassen gir tilleggslån/stipend som dekker det meste. Semesteret varer fra januar til mai, og du gjennomfører praksis ved OsloMet etter at du har kommet tilbake.

Dette er en Erasmusavtale hvor du vil få stipend innen mobilitetsprogrammet Erasmus +, i tillegg til ordinært lån og stipend. Semesteret varer fra februar til tidlig juli og du gjennomfører praksis ved OsloMet i januar/februar, før avreise.

Dette er en Erasmusavtale hvor du vil få stipend innen mobilitetsprogrammet Erasmus +, i tillegg til ordinært lån og stipend. Semesteret varer fra sent januar til juni, og du gjennomfører praksis ved OsloMet i januar, før avreise.

Finnes det andre steder man kan reise i 4. semester? 

Ja, det kan også vurderes å bruke andre av OsloMets utvekslingsavtaler for grunnskolelærerutdanningen.
Her følger noen stikkord for hvordan du kan gå frem før du kontakter internasjonal koordinator.
 

Praksisopphold i utlandet

 • New Zealand

Birkenhead College, Auckland. Det er inntil fire praksisplasser på skolen for OsloMet-studenter. Du må selv finne bolig, men mottakerskolen bistår med informasjon og tips.

 
 • Zambia

Praksisen er i aktivitetsarbeid og kroppsøving ved barneskoler på landsbygda utenfor hovedstaden Livingstone. Vertsinstitusjonen er organisasjonen Response network

Til Zambia må du regne ekstra utgifter til vaksiner og transport. Man bor to og to hos vertsfamilier på landsbygda. Studenter som skal ha praksis i Afrika må følge  obligatorisk feltforberedende kurs ved OsloMet.

 

Krav og søknadsprosess

Les mer om  kravene og søknadsprosessen på OsloMet-nettsider om utveksling. Frist er 15. september semesteret før.

Kontaktpersoner

Faglærer med ansvar for internasjonalisering

Internasjonale koordinatorer på instituttet

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

Felles e-postadresse for utveksling

E-mail :

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

E-mail :
Url :
Ingvild Frank

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GLU)

E-mail :
Url :
Cathrine Døscher

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

E-mail :
Url :
Nina Ingeborg Aunet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

E-mail :
Url :
Line Klæth