Skip to Content

Utveksling - Bachelor i ergoterapi

Som student ved Bachelorutdanningen i Ergoterapi har du muligheten for å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Ulike internasjonale aktiviteter du deltar på i studiet, kan gi deg Certificate of International Learning

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 3.studieår; praksisperioden, evt. kan denne også kobles til bacheloroppgaven. Oppholdet må være på minimum 3 måneder. Studiene må være ved en av de utenlandske lærestedene som HV har inngått utvekslingsavtale med.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du oversikt over de institusjoner som HV har avtale med innenfor Ergoterapiutdanningen.

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator Lisebet Skeie Skarpaas

Administrativ internasjonal koordinator: Hanne Liv Østtveit-Moe international-hv@oslomet.no

Praksis i land i Sør

Feltforberedende kurs

chatbot-portlet