Skip to Content

Utveksling - Ingeniørfag - energi og miljø i bygg

Som student på bachelor i ingeniørfag - energi og miljø i bygg har du mulighet til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når kan jeg reise ut?

Du kan i prinsippet reise ut fra og med fjerde semester, og være på utveksling i ett semester av gangen.

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ . Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg reise?

OsloMet har avtaler med en rekke universiteter i og utenfor Europa som du kan utveksle til. Dersom du er interessert i noen av disse institusjonene og vil vite om de kan være aktuelle for deg, kan du ta kontakt med internasjonal koordinator  Brit Balgaard, eller faglig kontakt for ditt studieprogram Heidi Liavåg

Vær oppmerksom på at undervisningen på mange av universitetene i Europa er på vertslandets språk. Dersom du vil på utveksling og studere på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs hos Lånekassen. Les mer om språkmuligheter .

 

Tyskland

Technische Hochschule Mittelhessen

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

 

Spania

Universidad de Cantabria: http://web.unican.es/

Universidad Politecnica de Valencia: www.etsid.upv.es

Universitat Politecnica de Catalunya (EPSEVG): www.epsevg.upc.edu

Universidad Politecnica de Madrid: www.upm.es

Universitat de Barcelona: www.ub.edu


Nederland

Hogeschool van Amsterdam, School of Design and Communication: www.hva.nl

Hogeschool van Amsterdam, School of Technology: www.hva.nl

Hanzehogeschool, hogeschool van Groningen: www.hanze.nl/home/international

Saxion University of Applied Sciences: http://www.saxion.edu/


Polen

Politechnika Lodzka: www.ife.p.lodz.pl

Politechnika Lodzka, Instityt Elektroniki:  www.programy.p-lodz.pl


Belgia

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: www.ap.be

Universiteit Antwerpen: www.uantwerp.be


Portugal

Instituto Politecnico do Porto: www.ipp.pt


Finland

Yrkeshögskolan Novia

 

Utvekslingsavtaler utenfor Europa

USA

De teknologiske instituttene har en egen avtale med Michigan Technological University og South Dakota School of Mines and Technology. Det betyr blant annet at det er mulig å få gratis studieplass ved begge stedene. Her finner du mer informasjon om universitetene:

Michigan Technological University:  www.mtu.edu 

South Dakota School of Mines & Technology  

OsloMet har en rekke sentrale utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner rundt om i verden. Her finner du informasjon om institusjoner du kan reise til:

Australia

Queensland University of Technology (Brisbane)

Canada

Concordia University (Montreal, Quebec)

Western University (London, Ontario)

Sør-Afrika

University of Cape Town

USA

Northeastern University (Boston, Massachusetts)

San Fransisco State University

EPS - i Europa

European Project Semester (EPS) kan gjennomføres ved institusjoner i flere europeiske land. Konseptet er det samme som EPS Oslo (se under). Les mer om  EPS ved andre europeiske universiteter. Merk at for energi og miljø studenter er følgende institusjoner ikke aktuelle: St.Pölten University of Applied Sciences, Hochschule Osnabrück, HS Augsburg , Fachhochschule Kiel og Avans Hogeschool.

Har du spørsmål, ta kontakt med EPS - koordinator, Brit Balgaard.

EPS - Oslo

Høres det spennende ut å gjennomføre hovedprosjektet i et internasjonalt miljø her ved OsloMet eller i utlandet? Sjekk European Project Semester (EPS).

European Project Semester er et engelskspråklig program hovedsakelig beregnet for utenlandske studenter, men ingeniørutdanningenes 3-klassestudenter kan velge EPS som hovedprosjekt.

 

Kontakt oss