Skip to Content

Utveksling - Ingeniørfag - bygg

Som student på bachelor i ingeniørfag bygg har du mulighet til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når kan jeg reise ut?

Du kan reise ut fra og med fjerde semester, og være på utveksling i ett semester av gangen. 

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ . Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg reise?

OsloMet har avtaler med en rekke universiteter i og utenfor Europa som du kan utveksle til. Dersom du er interessert i noen av disse institusjonene og vil vite om de kan være aktuelle for deg, kan du ta kontakt med internasjonal koordinator Brit Balgaard eller faglig internasjonal kontakt Christian Nordal Rolfsen

Vær oppmerksom på at undervisningen på mange av universitetene i Europa er på vertslandets språk. Dersom du vil på utveksling og studere på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs hos Lånekassen. Les mer om språkmuligheter

 

Australia

Canada

Finland

Nederland

Spania

Storbritannia

  • Nottingham Trent University: www.ntu.ac.uk (gjelder bare European Project Semester - EPS)

  • Glasgow Caledonian University: www.gcu.ac.uk (gjelder bare European Project Semester - EPS)

Sør-Afrika

Tyskland

USA

 

EPS – i Europa

European Project Semester (EPS)  kan gjennomføres ved institusjoner i flere europeiske land. Konseptet er det samme som EPS Oslo (se under). Les mer om EPS ved andre europeiske universiteter.

Har du spørsmål ta kontakt med EPS-koordinator Brit Balgaard.

 

EPS - Oslo

Høres det spennende ut å gjennomføre hovedprosjektet i et internasjonalt miljø her ved OsloMet eller i utlandet? Sjekk European Project Semester (EPS). 

European Project Semester er et engelskspråklig program hovedsakelig beregnet for utenlandske studenter, men ingeniørutdanningenes 3-klassestudenter kan velge EPS som hovedprosjekt.

Kontakt oss