Skip to Content

Utveksling - Bachelor i bioingeniørfag

Som student ved Bioingeniørutdanningen har du muligheten for å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 3. studieår, 6. semester, i 12 uker ved utenlandske høgskoler og universitet som HF har inngått avtale med.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du oversikt over de institusjoner HF har en avtale med innenfor Bioingeniørutdanningen. Bioingeniørutdanningen er også med i Nordplus nettverket BIONORD, hvor det kan være mulig å få til utveksling mellom partnerne.

 

Belgia

Thomas Moore Kempen

Danmark

Københavns Professionshøjskole

University College Sjælland

Estland

Tartu Tervishoiu Körgkool (Tartu Health Care College)

Finland

Metropolia University of Applied Sciences

Yrkeshögskolan NOVIA

India

Manipal University

Portugal

University of Coimbra – Universidade de Coimbra

Sverige

Karlstad University

Kontaktinfo

Vitenskapelig internasjonal koordinator Toril Tefre

Administrativ internasjonal koordinator:  international-hv@oslomet.no

Relevant informasjon