Skip to Content

Utveksling - Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Benytt din mulighet som bachelorstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet!

Liste over  utvekslingsavtaler i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Utveksling - hvorfor det?

Et utvekslingsopphold gir deg muligheten både til å oppleve hvordan studiet ditt undervises i et annet land og til å utfordre deg selv i forhold til å tilpasse deg nye forhold.  Et utvekslingsopphold gir deg erfaringer, kunnskap og minner for livet.

Siden det er en avtalt, og forhåndsgodkjent, del av studiet ditt her bruker du heller ikke lengre tid på studiet enn du normalt ville gjort.

Grip sjansen og reis ut!

Når?

  • Det er primært lagt til rette for at du kan ta høstsemesteret tredje studieår som utvekslingsstudier.  

MEN

  • Om du isteden ønsker å være ute vårsemesteret tredje studieår, må høstsemesteret tilpasses slik at du får tatt bacheloroppgaven. Ta i tilfelle kontakt med internasjonal koordinator i god tid før høstsemesteret tredje år. 
  • Det er også mulig å ta  utveksling hele året. Da må det sikres at du tar et selvstendig emne på minst 15 stp. som kan tilsvare bacheloroppgaven. Finnes ikke dette på utvekslingsstedet er det evt. mulig å levere oppgave hjemme samtidig som du tar færre emner ved utvekslingsstedet. 

PRAKSIS I UTLANDET

  • Det er mulig å forlenge praksisperioden andre studieår til 2 måneder og få Erasmus+  praksisstipend. Du registreres da som utvekslingsstudent. Hvis du vil ha utenlandspraksis i den vanlige 5 ukers praksisperioden første eller andre år, kan du også gjøre dette. Du må ordne med praksissted selv, men Lånekassen gir reisestøtte når praksisen er forhåndsgodkjent.

Hva koster det?

Alle avtalene til bibliotekutdanningen er del av Erasmus+ programmet. Det betyr at du som student får et ekstra stipend og at du ikke betaler skolepenger. Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor?

Når du bestemmer deg for hvor du vil dra, så tenk både på hvor du tror du vil få stort faglig utbytte og hvor du vil få stort personlig utbytte av å være. Tenk også over dine språklige ferdigheter og husk at Lånekassen gir stipend for språkkurs i forkant av utvekslingsoppholdet for andre språk enn engelsk.

Utvekslingsavtaler