Utveksling - Bachelor i journalistikk | Utveksling | SAM - Student

Utveksling - Bachelorstudium i journalistikk

Utveksling - Bachelorstudium i journalistikk

Bruk din mulighet som student ved bachelorstudium i journalistikk til å dra på utveksling. For en journalist er det viktig å utfordre seg selv når det gjelder å kunne forholde seg til mange forskjellige miljøer. Et semester ved en av våre partnerinstitusjoner vil utfordre deg både faglig og personlig. Det gir deg erfaringer og opplevelser som du aldri glemmer og som blir nyttige senere i livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan dra på utveksling i femte semester.

I sjette semester drar du  på utenriksreportasje, et feltarbeid som støttes med reisestipend fra Lånekassen om det overstiger 4 uker. Dette er del av vårt eget emne Journalist i en globalisert verden

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, bl.a. Erasmus+. Du kan i tillegg søke lån og stipend i Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg dra?

Du bør tenke deg godt om før du bestemmer hvor du vil dra. Ta hensyn til dine faglige og dine personlige preferanser.  Ta også hensyn til språklige og faglige forutsetninger og til din økonomi. 

Argentina

Australia

Belgia

Brasil

Canada

Chile

Colombia

Danmark

Egypt

Estland

Finland

Frankrike

  • IUT Nice Côtes d'Azur, Cannes, Erasmusavtale - 3 plasser
    • Emner kun på fransk. Eget opplegg for utvekslingsstudentene.

Hellas

Irland

Kina

Latvia

Mexico

Nederland

Polen

Portugal

Spania

Storbritannia

Sverige

Sør-Afrika

Tyrkia

Tyskland

USA

Østerrike

 

Har du flere spørsmål?

Kontakt din internasjonale koordinator:

Administrative spørsmål: Heli Bergset

Faglige spørsmål: Anders Graver Knudsen