Skip to Content

Utveksling - Bachelor i administrasjon og ledelse

Som student ved Institutt for offentlig administrasjon og ledelse (OAL) kan du ta en del av bachelorstudiet i utlandet, uten tap av studietid.

Et studieopphold i utlandet gir deg nye faglige og personlige erfaringer og verdifull innsikt, som du får bruk for senere i livet.

Internasjonal erfaring kan gi deg fordeler på arbeidsmarkedet, der språk- og kulturkompetanse stadig blir mer etterspurt.

Når kan du dra?

Du kan ta 5. semester i bachelorstudiet i utlandet uten tap av studietid. Du kan enten reise til en av OALs eller HHS' partnerinstitusjoner i Europa eller benytte deg av HiOAs avtaler med utenomeuropeiske land. Søknadsfristen er 15. februar i 2. studieår.

Hvor? 

Du kan reise til en av OALs  partnerinstitusjoner eller benytte deg av HiOAs institusjonsavtaler med utenomeuropeiske land.

Søknadsfrist

For utveksling i høstsemesteret må du søke innen 15. februar.

Erasmus+-programmet

ERASMUS+-programmet omfatter studentutveksling innenfor EU-land. Du betaler ingen skolepenger og får i tillegg til vanlige lån og stipend fra Lånekassen et ERASMUS+-stipend.

Alle våre avtaler i Europa er innenfor Erasmus+-programmet.

Engelsk er undervisningsspråk ved alle våre samarbeidspartnere.

Instituttets avtaler i Europa:

Danmark

VIA University College NY!

England

University of Hertfordshire

Frankrike

INSEEC

Université Le Havre NY!

Latvia

University of Latvia

Luxembourg

University of Luxembourg NY!

Nederland

NHL Stenden
Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
HAN Arnhem Business School

Spania

Universitat de Barcelona NY!

Sveits

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften NY!

Tsjekkia

University of West Bohemia

Tyskland

Philipps Universität Marburg NY!

University of Applied Sciences Zwickau

 

Instituttets avtaler utenfor Europa:

New Zealand

The University of Waikato

USA

University of California, Berkeley
 

Bachelorstudenter på administrasjon og ledelse kan også i noen tilfeller benytte seg av avtaler på Handelshøyskolen ved HiOA , men det må avtales i hvert enkelt tilfelle.

chatbot-portlet