Skip to Content

Tunghørt eller døv

Er du hørselshemmet finnes det flere tilbud som kan gjøre studiehverdagen din lettere. Husk at du også må kontakte NAV Tolketjenesten i Oslo og Akershus så tidlig som mulig.

Informasjon til lærere og medstudenter

Tilretteleggingstjenesten kan informere fakultetet ditt om at det er hørselshemmede studenter i kullet. Vi anbefaler at du også gjør lærere og medstudenter oppmerksom på din hørselshemming, og hva som fungerer best for deg i hverdagen.

Be gjerne foreleserne dine om å få PowerPoint-presentasjoner i forkant av forelesningen, så er det enklere for deg å følge med. Universitetet kan ikke pålegge forelesere å gi ut presentasjonen i forkant undervisning, men de fleste vil være behjelpelig dersom det er mulig.

Lydforsterking i auditorium og klasserom

En del store auditorium har teleslynge. Disse er merket med symbolet «T» utenfor. Vi kan bistå deg med å teste høreapparatet ditt mot teleslyngen. 

Vi har også installert Phonak-system med "Roger"-mottaker i følgende rom:
Kjeller: KE101 og K111
Pilestredet: P48-S642, P48-S742, P48-R711 og P50-L120

I tillegg har vi et portabelt system til utlån. For dette trenger du høreapparat som tar inn teleslynge. Dette kan lånes for utprøving, såfremt det er ledig. Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral hvis du har behov for noe permanent til eget bruk.

Hørselsteknisk utstyr

Om du ønsker å bruke Microlink eller annen type teknisk utstyr, så må du søke NAV Hjelpemiddelsentral om dette. Søknad om utstyr skal gå gjennom ergoterapeut i den bydelen/kommunen der du bor.

Tolk

Om du er avhengig av skrivetolk eller tegnspråktolk må du kontakte NAV Tolketjenesten i Oslo og Akershus så fort du har fått tildelt studieplass. Det er viktig at du også informerer oss i Tilretteleggingstjenesten ved OsloMet slik at vi kan forberede foreleserne på at det vil være en tolk til stede i undervisningen.

Tegnspråktolker kan få adgangskort og tilgang til Canvas og arbeidsrom. Dette får de ved å kontakte Tilretteleggingstjenesten.

Brannsikkerhet

Varsling av brann på mobilen

Er du hørselshemmet eller har behov for ekstra varsling ved brannalarm?
Universitetet kan i samarbeid med Mobilarm tilby gratis varsling av brann når du befinner deg i et av byggene på campus.

Slik bruker du tjenesten:

  • Send kodeordet ALARM til 2223.
  • Du vil nå motta brann-SMS fra alle registrerte bygg i Norge .
  • Du finner mer informasjon om tjenesten på Mobilarm.

Eksamen

Du kan søke om tilrettelegging av eksamen. En vanlig form for tilrettelegging kan være utvidet tid og muligheten til å ha en tegnspråktolk tilstede i begynnelsen av eksamen.

Traineeordning for studenter med funksjonsnedsettelser

Bystyret i Oslo har etablert en traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ordningen har som mål å øke antall ansatte med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune.

Se video om traineeordningen

Contact information