CORO7200 Grunnleggende kompetanse i ledelsesbasert teamcoaching spring 2019

Common teaching

Group teaching