Skip to Content

Tidligere alumniarrangementer

OsloMet alumni er bra for deg som er tidligere student.

Allerede i dag er det flere studiemiljøer ved OsloMet som inviterer sine alumni til campus for å holde foredrag og møte nåværende studenter.

EST var sist ute med å holde alumnikveld: Joda, visst blir det folk av dem (Hioa.no).

Følg med på eventkalender på alumnisidene for kommende arrangementer ved OsloMet!

Contact information

If you have any questions or suggestions, please send us an e-mail!