Skip to Content

Studiestartprogram 2018: Årsstudium i organisasjon og ledelse

14. august – fra kl. 11.30, rom Pi 646
 

11.30 Registrering ved personlig oppmøte
11.45 Taler og hilsninger til studentene
12.15 Kake og drikker
13.15 Fadderne gir omvisning i Pilestredet 35 og følger studentene til den offisielle åpningen
15.00 Offisiell åpning av studieåret på St. Hanshaugen

 

 

 

15. august – kl. 9.30-12.15, rom Pi 653
 

09.30 Informasjon om programplan og læringsutbytter

09.50 Informasjon om valgfagene høsten 2018

10.50 Informasjon om prosjektoppgave

11.00 Pause

11.10 Informasjon om emnene som kan velges våren 2019

11.30 Viktig å vite som student, ved Lene Skinstad

11.50 Valg av tillitsvalgte for studieåret 2018-2019

Contact us