Skip to Content

Studiestartprogram 2018: Master i sosialfag, studieretning barnevern og sosialt arbeid

Introduksjonsdag I, Master i sosialfag, studieretning barnevern, familiebehandling og sosialt arbeid 2018

Onsdag 22.  August 2018, kl. 12.00 - 15.00, Pilestredet 46, auditorium Athene 1 (PA113)

12.00              Studentregistrering

12.30               Musikalsk velkommen

12.45               Velkommen ved studieleder Hilde Aamodt

13.00               Foredrag av instituttleder/professor Nicole Hennum

13.45               «Forskjellen på bachelor og master» v. førsteamanuensis Åsmund Hermansen

14.00               Aktivitet med professorene Marit Haldar og Einar Øverbye

14.50              Avslutning og informasjon om introduksjonsdag II

15.00               Uformelt sosialt samvær, studenter og ansatte

 

Kaffe og frukt blir servert

 

Introduksjonsdag II, Master i sosialfag, studieretning barnevern og sosialt arbeid  

Torsdag 23. august 2018 kl. 12.00 – 15.00, Pilestredet 35-PI663

 

12.00               Professor Marit Haldar ønsker velkommen til dag II

12.15               Informasjon om masterprogrammet inkl. obligatoriske og valgemner

13.15               Praktisk informasjon fra studieadministrasjonen v. Linn Breistein Jørstad og Francis Rønnestad

13.45               Spørsmål og mingling

 

Kaffe og frukt blir servert

 

Introduksjonsdag II, master i sosialfag, studieretning familiebehandling

Torsdag 23. august 2018 kl. 12.00-15.00, Pilestredet 35-PI766

 

12.00               Førsteamanuensis May Britt Solem ønsker velkommen til dag II

12.15               Praktisk informasjon fra studieadministrasjonen v. Linn Breistein Jørstad

12.45               Informasjon om masterprogrammet inkl. emner og masterklinikk (praksisperiode)

13.45               Spørsmål og mingling

 

Kaffe og frukt blir servert