Skip to Content

Studiestartprogram 2018 - Barnehagelærer heltid

Noen endringer kan forekomme.

Tirsdag 14. august

Kl. 11.15-12.00: Registrering av studenter
Sted: Pilestredet 52, første etasje 

Kl. 12.00-12.15 : Klassene møter fadder og går til klasserom:

 • A-klassen: Pilestredet 52, rom F321
 • B-klassen: Pilestredet 52, rom E413
 • C-klassen: Pilestredet 52, rom E513
 • D-klassen: Pilestredet 52, rom A357B
 • E-klassen: Pilestredet 52, rom F318
 • F-klassen: Pilestredet 52, rom F317
 • G-klassen: Pilestredet 46, rom PA318
 • H-klassen: Pilestredet 48, rom P568

 

Kl. 12.15-14.30: Forventningsavklaring og bli kjent med klassen
Sted: Klasserom

Kl. 14.30-15.00: Faddere tar med studentene til St. Hanshaugparken

Kl. 15.00-16.00: Velkommen til OsloMet - velkomstseremoni for alle nye studenter
Sted: St. Hanshaugparken

Kl. 16.00: Sosialt arrangement

Onsdag 15. august

Sted: Storsalen (Staffeldtsgate 4)

Kl. 10.00-11.00:

 • Velkommen til OsloMet v/instituttleder Mette Tollefsrud
 • Å være student på OsloMet
  • Hva venter deg nå? v/studieleder Hege Løberg
  • Informasjon fra studieadministrasjonen

Kl. 11.00-11.15: Pause

Kl. 11.15-12.00: Å være barnehagelærer - en introduksjon til yrket, v/studieleder Ulrika Oterholm

Kl. 12.00-12.45: Pause

Kl. 13.00-15.00: Introduksjon til studiet, v/studieleder Unn Christin Håvie

Kl. 15.00: Faddere tar med studentene til rebusløp og andre sosiale arrangement.

Torsdag 16. august

Sted: Pilestredet 35, rom PH170

Kl. 10.30-12.15: Forelesning ved professor Anne Greve: Barnehagens fremvekst og historie

Kl. 12.30: Faddere henter studentene til idrettsdagen.

Fredag 17. august

Foreningsdag i Pilestredet 52.

Hente adgangskort på Kortsenteret (Pilestredet 52, rom D121)

A-klassen: onsdag 22. aug. kl. 12.15
B-klassen: mandag 20. aug. kl. 09.00
C-klassen: mandag 20. aug. kl. 10.00
D-klassen: mandag 20. aug. kl. 11.00
E-klassen: onsdag 22. aug. kl. 13.00
F-klassen: onsdag 22. aug. kl. 13.45
G-klassen: mandag 20. aug. kl. 11.45
H-klassen: onsdag 22. aug. kl. 14.30