Skip to Content

Studiestartprogram 2018: Bachelor og årsstudium i arkivvitenskap

Tirsdag 14. August

Pilestredet 48 (Eva Balkes hus), i vestibylen, 1. etg (se etter plakat med studienavnet)

9:30-10:00: Obligatorisk oppmøteregistrering.

Pilestredet 46, rom PA318

10:00-10:30: Velkommen til studiet ved førsteamanuensis Anneli Sundqvist og universitetslektor Leiv Bjelland.

10:45-12:00: Gruppearbeid. (rom PA318 og PA311 i Pilestredet 46)

Onsdag 15. august

08:30-09:15: Gruppearbeid forts. (rom PA311 og PA314 i Pilestredet 46)

09:30-10.15: Introduksjon – studiets innhold og opplegg ved Anneli Sundqvist.

10:30-11:15: Praktisk informasjon om studiehverdagen, ved rådgiver Anniken Bakke, og informasjon om utvekslingsmuligheter, ved seniorrådgiver Bjørg Halvorsen.

11:30-13:15: Hva er (det med) arkiv? Ved Leiv Bjelland.

Torsdag 16. august

08:30-11:15: Grunnleggende arkivteoretiske begreper ved Anneli Sundqvist

11:30-13:15: Innblikk i arkivfaglig praksis og profesjon ved Anneli Sundqvist

Fredag 17. august

08:30-09:15: Informasjon om Læringssenter og bibliotek ved seksjonssjef Anne- Berit Gregersen

09:30-12:15: Arkivfagets historiske utvikling ved Anneli Sundqvist

 

Contact us