Skip to Content

Om Fronter

Om Fronter

Ressursgruppa for Fronter og e-læring ved HF

Mandat

  • Gruppas har fokus på e-læring generelt, Fronter spesielt og på læringsressurser som kan brukes inn mot Fronter eller alene
  • Gruppa gir anbefalinger når det kommer til bruken av Fronter ved HF
  • Gruppa gir innspill til HFs ledergruppe om strategiske og overordnede saker av i gruppas arbeidsområder
  • Gruppas medlemmer vil gjensidig utveksle kunnskap og erfaring om Fronter og e-læring, og også bringe dette videre til resten av HF
  • Gruppas medlemmer arbeider aktivt for å utvikle bruken av Fronter ved HF

Medlemmer

Aynur Atak, Astrid Torbjørnsen og vara Anne Helene Mortensen (Institutt for sykepleie); Gøril Nordang (Institutt for helse, ernæring og ledelse); Brian Ellingham (Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag); Eric Sundqvist, Camilla Foss og vara Bano Singh (Institutt for naturvitenskapelige helsefag); Nina Bjerketveit Ødegaard og Annette Drangsholt Nilsen (Institutt for fysioterapi); samt Anne Bakke og vara Britt Andersen (Institutt for atferdsvitenskap).

Fronteradministratorene ved fakultetet er også med i gruppa. Seksjonsjef for studieadministrasjon og internasjonalisering ved fakultetet, Claudia Steidl Talgo, leder gruppa.

Gruppa mangler vararepresentanter fra to institutter.

Contact information Fronter

If you have any questions relating to Fronter, you must contact your faculty via e-mail.