Skip to Content

Forberedelseskurs i programmering 2017

Velkommen til forberedelseskurs i programmering!

Forberedelseskurset i programmering gir en innføring i grunnleggende datamaskinkunnskap og programmeringsteori som fører til bedre forståelse av og kunnskapsgrunnlag til kursene i første semester til datalinjene (Dataingeniør, Anvendt data og Informasjonsteknologi).

 

Kurset vil gå gjennom generell studieteknikk og studietips, datamaskinkomponenter og binærtall, programmeringskonsepter og -språk, i tillegg til grunnleggende nettsideutvikling. Kurset er i hovedsak praktisk og vil bestå bl.a. av oppgaveløsning og workshops. Kurset egner seg både som forkurs for nye studenter og som repetisjonskurs for eksisterende studenter.

 

Kurset vil avholdes på HiOA i Pilestredet 35 i perioden  31. juli - 4. august, fra kl. 10:00 - 14:00 hver dag. Kursene vil bli avholdt av studentassistenter med god innsikt i fagene, slik at studentene vil få mulighet til å stille spørsmål og løse oppgaver med sin gruppeleder.