Skip to Content

Psykososiale vansker

Har du vanskeligheter med å gjennomføre studiene på grunn av for eksempel angst eller depresjon, finnes det flere tilbud som kan gjøre studiehverdagen din lettere.

Studiehverdagen

Tilretteleggingstjenesten kan hjelpe deg med å finne ut hvem du bør oppsøke for å snakke om aktuelle problemstillinger. På denne måten får du best mulig forutsetninger for å gjennomføre studiene. Ikke nøl med å ta kontakt, vi er her for deg.

Leseplass

OsloMet har lesesalsplasser som er definert som "stille soner". Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten eller Biblioteket for nærmere informasjon.

Individuell utdanningsplan

En individuell utdanningsplan innebærer at du bruker lenger tid enn normert på studiet ditt. Ta kontakt med ditt fakultet for å få vurdert om dette er mulig på ditt studium.

Eksamen

Du kan søke om en tilrettelagt eksamen. Tilrettelegging kan for eksempel være utvidet tid eller tilgang på PC.

Alternativ eksamensform

I noen tilfeller kan du også søke om alternativ eksamensform. Undersøk med fakultetet ditt om hva som er mulig på ditt studium.

Contact information