Skip to Content

Psykiske utfordringer

Sliter du for eksempel med ADHD eller Aspergers syndrom eller har andre psykiske utfordringer, finnes det flere tilbud som kan gjøre studiehverdagen din lettere.

Individuell utdanningsplan

En individuell utdanningsplan innebærer at du bruker lenger tid enn normert på studiet ditt. Ta kontakt med ditt fakultet for å få vurdert om dette er mulig på ditt studium.

Leseplass

OsloMet har lesesalsplasser som er definert som "stille soner". Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten eller Biblioteket for nærmere informasjon.

Lydbøker

Undersøk om pensumbøkene dine kan være tilgjengelige som lydbøker hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Eksamen

Du kan søke om en tilrettelagt eksamen. Tilrettelegging kan for eksempel være utvidet tid eller eget rom.

Alternativ eksamensform

I noen tilfeller kan du også søke om alternativ eksamensform. Undersøk med fakultetet ditt om hva som er mulig på ditt studium.

Contact information

chatbot-portlet