Skip to Content

Privatisteksamen - sykepleie og paramedic Pilestredet

Det er kun mulig å avlegge eksamener som privatist i fag/emner der det ikke kreves ny godkjenning av arbeidskrav. Dette innebærer at det ikke er anledning til å forbedre karakter på bacheloroppgaven. Arbeidskravene vil være beskrevet i programplanen for det enkelte studium.

Ta kontakt med studieadministrasjonen ved Fakultet for helsevitenskap (HV) dersom du lurer på om det mulig å fremstille seg som privatist i det faget du er interessert i.

Merk: Bachelorstudiet i sykepleie innførte ny programplan fra og med kull 2012. Det er dermed ikke lenger mulig å forbedre karakterene i emner etter gammel fagplan. Disse eksamenene er faset ut. Den nye programplanen har arbeidskrav. Arbeidskravene settes som vilkår for å kunne fremstille seg til eksamen. Privatistenes rettigheter begrenser seg til adgangen til å delta i offentlige forelesninger og til å gå opp til eksamen.

Etter ny programplan i bachelor sykepleie høsten 2016 er også SYBA1000 og SYBA1100 faset ut. Det er ikke lenger mulig å ta disse emnene som privatist.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om status som privatist er 15. august for eksamener i høstsemesteret og 15. desember for eksamener i vårsemesteret. Søknaden behandles først etter at fristen er utløpt.

Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema (PDF) med vedlegg sendes/leveres til:

OsloMet - storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap,
Postboks 4 St. Olavs plass,
0130 Oslo.

Når søknaden er behandlet, gis det skriftlig svar. Skjemaet kan også leveres til Infosenteret ved Fakultet for helsevitenskap i Pilestredet 32.

Avgifter

  • Eksamensavgiften for privatister er på 3000 kroner per eksamen (0-30 studiepoeng). Dette beløpet gir også rett til én ny eller utsatt eksamen hvis du stryker eller har gyldig fravær.
  • Semesteravgiften til SiO på 600 kroner kommer i tillegg, dersom du ikke kan dokumentere at studentsamskipnads-avgift (SiO) er betalt ved en annen utdanningsinstitusjon innen søknadsfristen.

Betalingsfrist

Når du har fått innvilget status som privatist får du tilsendt betalingsinformasjon om eksamensavgift og semesteravgift. Du må betale innen angitt frist - senest én måned før eksamen - for at privatiststatusen skal være gyldig. Innbetalt eksamens- og semesteravgift refunderes ikke.

Oppmelding til eksamen

Hvis du får innvilget status som privatist, vil Institutt for sykepleie melde deg opp til eksamen.

Kontakt oss