Skip to Content

Privatist - Institutt EO, FYS og NVH

Det er kun mulig å avlegge eksamener som privatist i fag/emner der det ikke kreves godkjenning av studiekrav, lab/ferdighetstrening eller praksis for å fremstille seg til eksamen.

Slike krav vil være beskrevet i programplanen for det enkelte studium. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved fakultetet dersom du lurer på om det mulig å fremstille seg som privatist i det faget du er interessert i.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om status som privatist er 15. august for eksamener i høstsemesteret og 15. desember for eksamener i vårsemesteret. Søknaden behandles først etter at før fristen er utløpt.

Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes/leveres til:

OsloMet – storbyuniversitetet
Fakultet for helsevitenskap
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Når søknaden er behandlet, gis det skriftlig svar. Skjema kan også leveres til Infosenteret ved Fakultet for helsevitenskap i Pilestredet 32.

Avgifter

  • Eksamensavgiften for privatister er på 3000 kroner per eksamen (0-30 studiepoeng). Dette beløpet gir også rett til én ny/utsatt eksamen dersom vedkommende stryker eller har gyldig fravær.
  • Semesteravgift på 580 kroner kommer i tillegg, dersom søkeren ikke kan dokumentere at studentsamskipnads-avgift er betalt ved en annen utdanningsinstitusjon innen søknadsfrist.

Betalingsfrist

Ved innvilget status som privatist vil du få tilsendt betalingsinformasjon om eksamensavgift og semesteravgift. Betalingen må skje innen angitt frist – senest én måned før eksamen – for at privatiststatusen skal være gyldig. Innbetalt eksamens- og semesteravgift refunderes ikke.

Oppmelding til eksamen

Hvis du innvilges privatiststatus, må du melde deg opp til eksamen på Studentweb eller på gjeldende oppmeldingsskjema. Oppmeldingsfristen er én måned før eksamen. Utfylt skjema sendes/leveres til samme adresse som søknadsskjemaet.

Kontakt oss