Skip to Content

Praksis - Sykepleie Pilestredet og Sandvika

For alle sykepleiestudenter

Når skal jeg ut i praksis?

Simulerings- og ferdighetsenheten

Ved instituttet har vi en Simulerings- og ferdighetsenhet (SF-enheten). Her kan studentene booke tid for å trene på praktiske sykepleieferdigheter.

Søke om egen praksisplass

Det er som hovedregel ikke tillatt å skaffe egen praksisplass i 1. og 3. studieår. Man kan søke om egen praksisplass i følgende praksisperioder: Hjemmebaserte tjenester (SYBA(S)PRA 2) (2. studieår) og Psykisk helsearbeid (SYBA(S)PRA 4) (2. studieår).

Det er ikke tillatt å skaffe egne praksisplasser i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet, Oslo kommune eller i kommunene i Akershus fylke . Disse praksisplassene fordeles via koordinatorer i bydeler/ helseforetak, i samarbeid med universitetene/høgskolene og etter inngåtte avtaler. Er du usikker på om praksisstedet du ønsker å ha praksis ved kommer inn under disse stedene, så ta kontakt med studieadministrasjonen.

Ønsker du å skaffe egen praksisplass utenom universitetets avtaler?

Har du behov for spesiell tildeling av praksisplass?

Har du barn under 12 år, egen sykdom eller sykdom i nær familie, eller har tillitsverv i OsloMets regi/nasjonal studentorganisasjon kan du melde fra om at du har behov for spesiell tildeling av praksisplass. Med spesiell tildeling menes det at man vil bli forsøkt plassert på en av universitetets eksisterende praksisplasser som er nærmest bostedsadresse eller kortest reisevei med kollektivtransport.

Frister

Rettigheter og plikter

Vurdering

NB! Husk å ta med deg kopi av vurderingsskjemaet ditt fra forrige praksisperiode til neste praksisperiode.

Skjema fra Sykehjemsetaten

Egenerklæringsskjema MRSA

Egenerklæringsskjema Tuberkulose

Kontakt

Kontaktskjema for studenter

  • Praksisplassering 1. studieår bachelor
  • Praksisplassering 2. studieår bachelor
  • Praksisplassering 3. studieår bachelor
  • Praksisplassering master og videreutdanning i anestesi, barn, intensiv og operasjon
  • Praksisplassering - kreftsykepleie
  • Nasjonale fag
  • Medisinsk testing
  • Politiattester
  • Studentarkiv bachelor
  • FS-praksis