Skip to Content

Praksis for muntlig fortelling 1

Studiet omfatter fortellerpraksis.

Gjennomføring

Fortellerpraksisen kan dreie seg om undersøkelser og utprøving i en skole, barnehage eller andre relevante institusjoner. Fortellerpraksisen skal ha et omfang på om lag 10 timer. Du planlegger, gjennomfører og vurderer forløpet.

Organisering

Du må selv sørge for å organisere nødvendige avtaler og praktiske ordninger for praksisperioden din. Du oppfordres til å søke sammenhenger der det flerkulturelle er tilstede.
Som grunnlag for utviklingsprosjektet må du formulere et interesseområde og en problemstilling. Det fokuseres på din evne til å eksperimentere, reflektere, analysere og vurdere ut ifra pedagogiske, etiske og estetiske overveielser. Utviklingsprosjektet forutsetter at du foretar deg en undersøkelsesprosess i god tid før praksisperioden begynner.

Fortellerpraksisen i muntlig fortelling 1 er egen praksis, det vil si uten øvingslærer.

Arbeidskrav

Gjennomføring av praksis er et arbeidskrav. Denne praksisen danner grunnlaget for et utviklingsprosjekt som skal munne ut en individuell skriftlig fordypningsoppgave.