Skip to Content

Praksis for mentorutdanning i estetiske fag - emne 1

Praktisk veiledning av minst to nyutdannede lærere i praktiske og estetiske fag. Veiledningen skal baseres på den nyutdannedes behov.

Praktisk veiledning

Aktuelle praksistemaer som klasseromsledelse, formidlingskompetanse, tilpasset opplæring, samarbeid, teamarbeid, relasjonsbygging, årsplaner, læreplananalyse, konkretiseringsmateriell, tverrfaglighet og bevissthet om fagets plass i skolen vil i studiet danne utgangspunkt for:

  • praktiske gruppeøvelser i veiledning
  • veiledningsøvelser med medstudenter basert på ulike erfarte problemstillinger
  • faktisk veiledning av nyutdannede lærere i estetiske fag

Arbeidskrav i emne 1

Du skal i praksisperioden føre en veiledningslogg, som så danner basis for en faglig presentasjon ved samling. Den faglige presentasjonen skal ende i en individuell oppgave som belyser en konkret praksissituasjon gjennom refleksjon og drøfting av teori.