Skip to Content

Praksis for lærerutdanningene, studiested Pilestredet

Praksisopplæringen er en obligatorisk og viktig del av lærerutdanningene ved OsloMet.

Organiseringen av praksis

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier inngår samarbeidsavtaler med skoler i Oslo og Akershus. Studenter kan dessverre ikke skaffe praksisplasser selv. 

I grunnskolepraksis er det normalt grupper på fire studenter hos hver praksislærer.  

Praksisadministrasjonen grovfordeler normalt praksisplasser til hver klasse i god tid før praksisperioden starter. Fagutvalgsrepresentanter har ansvar for å lede den videre fordelingsprosessen. Det er utarbeidet kriterier for fordeling av praksisplasser ved GFU.

Nærmere informasjon om praksis publiseres i praksisemnene i Canvas.

Reisevei

Alle studenter må være forberedt på noe reisevei i praksisperioden, i enkelte tilfeller inntil 1,5 time reise én vei. Studenter som av helsemessige årsaker har behov for kort reisevei, kan søke om særskilt tildelt praksissted hos praksisadministrasjonen.

Reisestøtte

Det kan gis reisestøtte til praksissteder som ligger utenfor Ruters sone 1, jf. kriterier i skjema for søknad om reisestøtte. 

Retningslinjer for praksisopplæring

Alle studenter må gjøre seg kjent med Retningslinjer for praksisopplæring. Her omtales blant annet tilstedeværelse og fraværsreglement i praksis.

Politiattest

Du må ha levert gyldig politiattest før du kan gå ut i praksis. Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du her.

Når du har mottatt politiattesten, merker du den med studieprogram/kull, og leverer den i postkassa ved LUIs infosenter, 1.etasje P42.

Skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering foregår kontinuerlig i alle deler av studiet, også i praksisperiodene. En student som utgjør en mulig fare for elevers fysiske og psykiske helse, deres sikkerhet eller rettigheter, vil ikke anses som skikket for yrket. Les mer om skikkethetsvurdering her.

Søknadsskjemaer og annen informasjon

Skrivbar PDF må printes ut og leveres i papirform

Informasjon for praksissteder

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe angående praksis.

Praksisadministrasjonen

E-mail :
Place/Address :
Studiested Pilestredet, Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo