Skip to Content

Praksis for kunst og design

I andre prosjektperiode skal du jobbe i en relevant bedrift, et verksted, et museum, en samling, et galleri og/eller ved en høgskole.

Gjennomføring

Praksisperioden er på om lag 10 uker, hvor du skal:

  • tilegne deg kunnskap og erfaringer via praksis i en bedrift eller kulturinstitusjon
  • vise interesse for, og delta konstruktivt i bedriftens eller institusjonens virksomhet
  • fungere som del av et arbeidsteam

Arbeidskrav

I tredje prosjektperiode - "Oppsummering - presentasjon – formidling" - skal du oppsummere, presentere og formidle dine kunnskaper og erfaringer fra andre prosjektperiode.

Du skal:

  • reflektere over kunnskaper og erfaringer fra praksisperioden
  • visualisere, presentere og formidle erfaringer

Presentasjon av erfaringer fra praksisperioden må være gjennomført for at du kan gå opp til avsluttende eksamen.